LAPORAN KEUANGAN

  • Data Penerimaan ZIS
  • Data Penyaluran ZIS
  • Laporan Auditor Independen

DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT INFAQ SADHAQAH
JULI 2011 S/D JUNI 2020 (10 X RAMADAN)
( DALAM Rp. 000,-)

NO.

DESKRIPSI

2011 ( SM-II )

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 ( SM-I )

JUMLAH SELAMA 10 RAMADAN

1ZAKAT 267,900 372,723 647,781 321,165 493,626 600,356 724,321 626,623 565,656 316,754

ZAKAT

4,936,905 59%
2INFAQ SHA 143,741 16,186 120,668 96,305 57,652 35,167 13,899 64,901 61,573 60,115

INFAQ SHA

670,207 8%
3INSHA TERIKAT - 4,840 265,640 4,840 72,140 433,000 20,260 654,150 702,660 623,350

INSHA TERIKAT

2,780,880 33%
4JUMLAH 411,641 393,749 1,034,089 422,310 623,418 1,068,523 758,480 1,345,674 1,329,889 1,000,219

JUMLAH

8,387,992 100%

PENYALURAN ZAKAT INFAQ SADHAQAH
SELAMA 10 RAMADAN ( 2011 - 2020)

NO.

DESKRIPSI

2011 ( SM-II )

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 ( SM-I )

JUMLAH SELAMA - 10 RAMADAN

1PENYALURAN KPD ASNAF 84,699 193,410 299,603 273,027 335,452 493,843 308,609 586,026 956,000 630,853

PENYALURAN KPD ASNAF

4,161,522

52%

2PROGRAM PEP - - 198,500 183,500 307,000 200,000 632,500 591,000 405,000 17,500

PROGRAM PEP

2,535,000

31%

3BEBAN OPERASI 46,297 137,348 138,545 112,957 119,663 132,946 116,969 206,833 255,899 122,308

BEBAN OPERASI

1,389,765

17%

4JUMLAH 130,996 330,758 636,648 569,484 762,115 826,789 1,058,078 1,383,859 1,616,899 770,661

JUMLAH

8,086,287

100%